first session 50% discountLeave your details and get your first 1 hour session in 50% discountHvordan bliver jeg Registreret Alternativ Behandler (”RAB-godkendt”)?Vil du være Registreret Alternativ Behandler – eller ”RAB-godkendt”, som det kaldes? Og er du i tvivl om, hvad det egentlig vil sige, hvad der skal til, og hvordan det foregår?


Så læs med. Her får du den komplette guide til alt, du har brug for at vide om:


Hvad RAB-ordningen går ud på. Fordelene ved at være Registreret Alternativ Behandler. Og ikke mindst, hvordan du bliver RAB.Af Jesper Hollensberg

21. februar 2023


Find de relevante afsnit under disse overskrifter:​Først lidt om, hvad det overhovedet betyder at være RAB – Registreret Alternativ Behandler.Hvad er RAB-ordningen?Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt en række danske brancheforeninger til at RAB-registrere sine medlemmer.


At være Registreret Alternativ Behandler er en beskyttet titel. Som Registreret Alternativ Behandler viser du bl.a., at din uddannelse lever op til en række minimumskrav fra RAB-bekendtgørelsen, og at du er medlem af en godkendt brancheforening.Mange kalder det i daglig tale at være ”RAB-godkendt”. Men det er faktisk ikke korrekt. Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at de ikke forholder sig til hverken de enkelte behandlingsformer eller de registrerede behandlere. Styrelsen har alene taget stilling til, at de enkelte brancheforeninger lever op til kravene til at registrere deres medlemmer.


Alligevel er der flere fordele ved at være RAB-registreret. Måske især fordi, RAB-stemplet signalerer en vis grad af kvalitet og tryghed for klienterne. Blandt andet skal din uddannelse leve op til nogle minimumskrav. Og du forpligter dig til at holde dig løbende opdateret inden for dit fag.Hvad er fordelene ved at være Registreret Alternativ Behandler?Vi har allerede været lidt inde på nogle af fordelene ved at være Registreret Alternativ Behandler. Nemlig, at det signalerer, at du har en vis faglig kvalitet. Fordi din uddannelse lever op til nogle minimumskrav. Og fordi, du forpligter dig til at holde din viden opdateret.


Som medlem af en brancheforening forpligter du dig også til at følge foreningens etiske regler og deres regelsæt for god klinisk praksis.


Det er trygt for dine klienter at vide.


Flere og flere danskere, som bruger komplementær og alternativ behandling, kender RAB-ordningen og vælger en Registreret Alternativ Behandler. Og bl.a. de to paraplyorganisationer for alternative behandlere, SundhedsRådet og RAB-forum, arbejder på at hæve de interne standarder for deres medlemmer for at sikre en høj kvalitet og højere faglighed i branchen.


Men der er også andre fordele:


Sygeforsikringen Danmark yder bl.a. tilskud til zoneterapi og akupunktur, som udføres af registrerede behandlere.


Flere og flere sundhedsforsikringer begynder ikke blot at være åbne over for, men også at yde tilskud til behandling udført af registrerede behandlere.


Som alternativ behandler bliver du automatisk momsfritaget hos Skat, hvis du er RAB.Så lad os se lidt nærmere på, hvordan du bliver Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Sådan bliver du RAB - Registreret Alternativ Behandler?Kort sagt skal der 3 trin til for at blive Registreret Alternativ Behandler:

  1. Du skal gennemføre en uddannelse, der som minimum lever om til RAB-bekendtgørelsens uddannelseskrav.

  2. Du skal være medlem af en brancheforening, som Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt til at registrere sine medlemmer.

  3. Du skal vedligeholde din RAB ved at leve op til din brancheforenings krav.


Herunder uddyber vi detaljerne:1. Find og gennemfør en uddannelse, som lever op til alle uddannelseskrav i RAB-bekendtgørelsenFor at blive Registreret Alternativ Behandler skal din uddannelse leve op til nogle bestemte minimumskrav, som er beskrevet i RAB-bekendtgørelsen. Det er de enkelte brancheforeninger, der i sidste ende sikrer, at uddannelsen opfylder kravene.


Derfor bør du faktisk begynde med at undersøge, om der overhovedet findes en brancheforening, som optager uddannede behandlere eller terapeuter fra den uddannelse, du har kig på. Spørg evt. skolen, hvilken brancheforening de samarbejder med.Her kan du se listen over de brancheforeninger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt til at RAB-registrere deres medlemmer.


Når du har fundet en uddannelse, der lever op til RAB-bekendtgørelsens krav – og som har en tilknyttet brancheforening, der vil optage dig som medlem, når du er uddannet – behøver du i princippet ikke at bekymre dig om den præcise fordeling af timer og lektioner på uddannelsen. Det skal dit uddannelsessted nok holde styr på for dig – hvis du tager hele din uddannelse ét sted.


Hvis du derimod selv sammensætter din uddannelse af flere kurser forskellige steder fra, skal du selv have styr på kravene.


Din uddannelse skal opfylde flere krav

RAB-bekendtgørelsen beskriver, at din uddannelse skal være på minimum 660 undervisningstimer, lektioner eller tilsvarende. Heraf skal de 250 være i din primære behandlingsform.


Herudover skal uddannelsen indeholde undervisning i bl.a. sundhedslovgivning, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi og introduktion til andre alternative fagområder eller behandlingsformer.


Ligesom du skal have afsluttende eksaminer i basisfagene anatomi, fysiologi og sygdomslære.


RAB-bekendtgørelsen beskriver faktisk ikke det præcise lektionsantal for hvert af de resterende fag. Det gør Skat til gengæld i forhold til, hvordan du som behandler eller terapeut kan arbejde momsfritaget.


I praksis kombineres derfor kravene fra hhv. RAB-bekendtgørelsen og Skat – så du på én gang kan uddanne dig til at blive både RAB og momsfritaget.


I overblik ser kravene til lektioner og/eller timer sådan her ud:

  • ● Primære behandlingsform: 250

  • ● Anatomi og fysiologi: 200

  • ● Sygdomslære: 100

  • ● Andre alternative behandlingsformer: 50

  • ● Psykologi (klientpsykologi): 50

  • ● Klinikdrift: 10


I alt minimum 660 timer eller lektioner.


I praksis er det en anelse mere nuanceret, og der er lidt forskellige tekniske krav.


Praktiske fag opgøres fx i timer, hvor teoretiske fag gerne må opgøres i lektioner på min. 45 minutter. E-learning er godkendt til en vis grad for de teoretiske fag – og 100% for anatomi, fysiologi og sygdomslære – hvis der er et lærer-elev-forhold. Og nogle andre ting.


Men også her kan du som udgangspunkt forvente, at dit uddannelsessted har styr på alle de tekniske detaljer.Anatomi, fysiologi og sygdomslære, psykologi og klinikdrift

Som regel er anatomi, fysiologi og sygdomslære ikke en del af din grunduddannelse, og du skal derfor tage uddannelse i disse basisfag et andet sted.


Det gælder ofte også for (klient)psykologi og klinikdrift – og nogle gange ”andre alternative behandlingsformer”.


Udover de formelle minimumskrav til din uddannelse kan brancheforeningerne selv stille ekstra krav til deres medlemmer. Eksempelvis krav om kurser i førstehjælp m.m.


Når du har gennemført en godkendt uddannelse med alle de nødvendige eksaminer, er du klar til næste trin.2. Meld dig ind i en brancheforening, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at Registrere sine medlemmerDet er som sagt din brancheforening, der udsteder dit RAB-bevis. Derfor skal du før eller siden sørge for at melde dig ind i en brancheforening, som kan godkende din uddannelse.


RAB-ordningen er beskrevet i RAB-loven: ”Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere,” som den hedder.


Det er på baggrund af denne lov – og den tilhørende RAB-bekendtgørelse – at Styrelsen for Patientsikkerhed godkender brancheforeninger til at kunne registrere deres medlemmer. For at kunne gøre det skal foreningerne leve op til en række forskellige betingelser. Blandt andet skal foreningen have fungeret i 2 år, og den skal have mindst 20 medlemmer, som lever op til RAB-kravene.


Herudover skal foreningen have et regelsæt for god klinisk praksis, der bl.a. indebærer, at du som medlem har tavshedspligt om dine klienter, at du ikke må fraråde lægeordineret behandling og ikke mindst, at du skal vedligeholde og opdatere din faglige viden.


Den kliniske praksis stiller også krav om, at du skal føre optegnelser over dine behandlinger – altså, hvad der svarer til at føre journal.


Foreningen skal desuden have et klageorgan, som bl.a. medlemmernes klienter kan klage til, hvis de er utilfredse med den behandling, de har fået.


Disse krav giver tryghed for både dig og dine klienter.


Her kan du se en liste over de brancheforeninger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt til at RAB-registrere sine medlemmer.


Dit uddannelsessted burde som tidligere nævnt kunne guide dig til at finde den rigtige brancheforening.


Det kan du bruge din brancheforening til

I forhold til RAB-registrering kan du naturligvis vente med at melde dig ind i din brancheforening, til du er færdiguddannet. Men der kan ofte være fordele ved at blive medlem, allerede mens, du er studerende.


Måske tilbyder foreningen en mentorordning eller tilsvarende. Du kan sandsynligvis også få en behandleransvarsforsikring og en erhvervsforsikring til en rimelig pris. Eller være med i en fælles ordning for KODA-afgift (hvis du har musik i klinikken). Og flere andre fordele, alt efter hvilken forening, du melder dig ind i.


Desuden kan det være godt at kende og blive en del af dit faglige netværk allerede, inden du er færdiguddannet.


Mange brancheforeninger tilbyder derfor også, at studerende kan være medlemmer til en meget rimelig pris.Når du er blevet medlem af en brancheforening og har fået dit RAB-bevis, skal du herefter blot sørge for at holde din uddannelse opdateret, så du kan vedligeholde din registrering.3. Vedligehold din RAB-registrering ved at leve op til din brancheforenings krav for opdatering og efteruddannelseSom tidligere nævnt kan brancheforeningen også have sine egne krav til dig og din uddannelse – eksempelvis, at du har et førstehjælpskursus.


Det er også brancheforeningen selv, der stiller krav til, hvordan du skal opdatere din uddannelse for at bevare din RAB-status. Det blander Styrelsen for Patientsikkerhed sig ikke i.


Disse krav til efteruddannelse kan derfor være meget forskellige. Derfor er det også de enkelte foreninger, der tager stilling til, om et kursus kan give dig ”RAB-point” – som det ofte kaldes – til din opdatering og efteruddannelse.Paraplyorganisationerne SundhedsRådet og RAB-forum har udarbejdet nogle retningslinjer for RAB-efteruddannelse til deres medlemmer. Disse retningslinjer kan være med til at sikre en vis grad af fælles standarder og faglig kvalitet inden for dit fag og branchen som helhed.

Se SundhedsRådets medlemmer her


Se RAB-forums medlemmer her

Bliv RAB – Registreret Alternativ Behandler – med en uddannelse fra Nordic College of Natural MedicinePå Nordic College of Natural Medicine tilbyder vi alle de kurser og uddannelser, du skal bruge for at blive Registreret Alternativ Behandler.

Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Med E-medicus får du uddannelse og eksamen i 200 timers anatomi og fysiologi samt 100 timers sygdomslære. Med høj faglig kvalitet, så du får tryghed i klinikken – for dig selv og dine klienter.


Læs mere om E-medicus – anatomiundervisning, når det passer dig


Psykologi

Vores kursus i klientpsykologi giver dig dine 50 timers undervisning og eksamen. Så du bliver klædt på til at håndtere rollen som behandler eller terapeut, og så du får redskaber til at hjælpe dine klienter til at skabe den forandring, de ønsker.


Læs mere om vores kursus i klientpsykologi


Klinikdrift

På vores kursus i klinikdrift får du mere end dine lovpligtige 10 lektioners undervisning i klinkdrift. Du får styr på love og regler. Og du lærer at gøre din klinik til en forretning, du kan leve af.


Læs mere om vores kursus i klinikdrift


Heilpraktikerskolen

Heilpraktikeruddannelsen er naturmedicinens grunduddannelse. Her bliver du uddannet almen praktiserende naturmediciner af nogle af Danmarks førende kræfter og undervisere inden for branchen.


Læs mere om uddannelsen til heilpraktikerHar du spørgsmål til RAB-ordningen og dine muligheder for at uddanne dig på Nordic College of Natural Medicine?